Selecteer tot welk paritair (sub)comité u behoort

Om u zo goed mogelijk te informeren is het belangrijk dat u weet tot welk paritair (sub)comité uw werkgever behoort.
U vindt dit terug op uw meest recente loonfiche. U kan hiervoor ook terecht bij de HRM-dienst op uw werk of uw vakbond.

Selecteer Paritair (sub)comité Welke sectoren
318.02 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp
319.01 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten
327.01 Beschutte en sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven
329.01 Socioculturele sector
330 Federale Private Zorgsector Federaal (ziekenhuizen, thuisverpleging, medisch-pediatrische centra, dienst bloed Rode Kruis, wijkgezondheidscentra, residuaire sector, psychiatrische verzorgingstehuizen, ouderenzorg, revalidatiecentra en initiatieven beschut wonen)
331 Kinderopvang en gezondheidsinstellingen en -diensten

Selecteer tot welk paritair (sub)comité u behoort

Om u zo goed mogelijk te informeren is het belangrijk dat u weet tot welk paritair (sub)comité uw werkgever behoort.
U vindt dit terug op uw meest recente loonfiche. U kan hiervoor ook terecht bij de HRM-dienst op uw werk.

Vlaams

Paritair (sub)comité 318.02
welke sectoren Diensten voor gezins-
en bejaardenhulp
RSZ-categorie 211
Paritair (sub)comité 319.01
welke sectoren Opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen
en -diensten
RSZ-categorie 62
Paritair (sub)comité 327.01
welke sectoren Beschutte en sociale
werkplaatsen en
maatwerkbedrijven
RSZ-categorie 373 en 473
Paritair (sub)comité 329.01
welke sectoren Socioculturele sector
RSZ-categorie 262 en 176
Paritair (sub)comité 331
welke sectoren Kinderopvang en
gezondheidsinstellingen
en -diensten
RSZ-categorie 122 en 322Federaal

Federale Private Zorgsector

Ziekenhuizen, thuisverpleging, MPC en dienst Bloed Rode Kruis en inclusief residuaire sector

Paritair (sub)comité 330.01.10 (Kamer 1)
welke sectoren Privé-ziekenhuizen
RSZ-categorie 025 en 111
Paritair (sub)comité 330.01.30 (Kamer 3)
welke sectoren Thuisverpleging
RSZ-categorie 911
Paritair (sub)comité 330.01.51-55 (Kamer 5)
welke sectoren Medisch-pediatrische centra
en de dienst bloed
van het Rode Kruis
en de wijkgezondheidscentra
RSZ-categorie 522
Paritair (sub)comité 330.04 (Kamer 7)
welke sectoren Overige diensten en
instellingen
RSZ-categorie 722 en 735FED - Component Vlaamse Gemeenschap

Ouderenzorg, revalidatiecentra, initiatieven beschut wonen, PVT’s, categoriale ziekenhuizen

Paritair (sub)comité 330.01.10 (Kamer 1)
welke sectoren PVT's
RSZ-categorie 025
Paritair (sub)comité 330.01.20 (Kamer 2)
welke sectoren Ouderenzorg
RSZ-categorie 311 en 330
Paritair (sub)comité 330.01.41 (Kamer 4)
welke sectoren Revalidatiecentra
RSZ-categorie 511
Paritair (sub)comité 330.01.51 (Kamer 5)
welke sectoren Initiatieven voor beschut
wonen
RSZ-categorie 522FED - Component Waals Gemeenschap – Component Brussels gewest – Component Duitstalige gemeenschap

Ouderenzorg, revalidatiecentra, initiatieven beschut wonen, PVT’s

Paritair (sub)comité 330.01.10 (Kamer 1)
welke sectoren PVT's
RSZ-categorie 025
Paritair (sub)comité 330.01.20 (Kamer 2)
welke sectoren Ouderenzorg
RSZ-categorie 311 en 330
Paritair (sub)comité 330.01.41 (Kamer 4)
welke sectoren Revalidatiecentra
RSZ-categorie 511
Paritair (sub)comité 330.01.51 (Kamer 5)
welke sectoren Initiatieven voor beschut
wonen
RSZ-categorie 522